www.sas.artbhp.pl Firma SAS oferuje szeroki asortyment art. z zakresu Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Polecamy min.rêkawice, odzie¿ robocz± i ochronn± ,trzewiki, kaski , he³my, szelki , pasy ,liny ,amortyzatory. www.sas-oil.com.pl/oleje Firma SAS jest autoryzowanym dystrybutorem szerokiej gamy olejów i produktów smarnych VECO, Polecamy min. oleje: silnikowe, przek³adniowe, hydrauliczne, przemys³owe, do obróbki metali, smary, p³yny eksploatacyjne www.sas-oil.com.pl/dystanse Firma SAS jest wyspecjalizowna min w zakresie dostaw :dystansów budowlanych, akcesoriów do ¿elbetu jak równie¿ papy, foli i hydroizolacji.